Verzendkosten

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW).

De opgegeven prijzen gelden voor levering op elk adres op Belgisch grondgebied. Geen enkele levering zal buiten de landsgrenzen van België geschieden. Een vaste prijs voor handling van 9,95 € wordt aan elk order bijgevoegd.

De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen, en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbieding of offerte. Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, verzekeringspremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen kunnen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst worden doorberekend.

Kosten van door afnemer gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst na het totstandkomen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer.

Het risico van het product gaat over op de afnemer vanaf de levering. Het risico tijdens het transport is evenwel steeds voor de afnemer.

Winkelmand

U heeft momenteel geen producten in uw winkelmand.

Zoeken